Spelregels Spider

Inleiding

'Spider-patience' is één van de bekendste Patience-varianten en wordt met 104 kaarten gespeeld.

Spider       Speelveld

Doel van het spel

 • Het is de bedoeling om zo veel mogelijk kaarten op familie (klaveren, schoppen, harten en ruiten) te sorteren. Combineer zo snel mogelijk de 104 kaarten. Zodra ze goed op de speelstapels liggen, worden ze automatisch op de sorteerstapels gelegd.

Beginsituatie

 • Begin met de kaarten die al op de speeltafel liggen.
 • Sorteerstapels: er zijn acht sorteerstapels. Deze bevinden zich linksonder in het beeld en zijn aan het begin van het spel leeg. Gesorteerde kaartenfamilies worden hier automatisch weggelegd.
 • Speelstapels: aan het begin zijn 54 van de 104 kaarten over de tien speelstapels aan de bovenkant van het speelveld verdeeld. Op de vier stapels aan de linkerkant liggen 5 dichte kaarten. Op de andere speelstapels liggen 4 dichte kaarten. Op iedere speelstapel ligt één open kaart.
 • Talonstapels: de overige 50 kaarten zijn over 5 stapels met ieder 10 kaarten verdeeld. Deze bevinden zich rechts van de joker. De bovenste kaart van de talonstapel is zichtbaar.

Speelwijze

 • Kaarten verschuiven:Een kaart of een reeks kaarten kan alleen op een kaart met precies één hogere waarde, dus 9 alleen op 10 of aas op 2, worden gelegd. Een 9 op een 8, of een 2 op een aas kan niet. Kaarten kunnen zowel op een andere kleur als op een gelijke kleur worden gelegd. De kaartfamilie doet er ook niet toe. Kaartreeksen of delen van reeksen kunnen alleen verschoven worden als ze de gelijke kleur en familie hebben. Als de laatste open kaart van een stapel wordt verschoven, wordt de bovenste kaart automatisch omgedraaid.
 • Lege speelstapel:Op een lege speelstapel kunnen enkele kaarten of kaartreeksen worden gelegd.
 • Nieuwe kaarten omdraaien:Als u geen kaarten meer ter beschikking heeft, kunt u door een klik op een talonstapel 10 kaarten omdraaien. Deze kaarten worden omgedraaid over de 10 speelstapels verdeeld, waarbij op iedere stapel één kaart komt te liggen. Nieuwe kaarten kunnen alleen worden weggelegd als op iedere speelstapel minstens één kaart ligt. De talonstapel kunt u zelf kiezen.

Besturing

De besturing van dit spel is heel eenvoudig.

 • Om een kaart te verschuiven, moet u erop klikken en de kaart vervolgens slepen. Als de kaart niet op een bepaalde stapel kan worden gelegd, schiet hij na het loslaten van de muis automatisch terug naar de vorige positie.
 • U kunt een groep kaarten bewegen door de hoogste kaart van de groep aan te klikken en te bewegen, precies zoals u een enkele kaart beweegt.
 • U krijgt nieuwe kaarten wanneer u op een talonstapel klikt.
 • Volledige kaartfamilies worden automatisch op de sorteerstapel gelegd.

Ongedaan maken

De laatste 5 zetten kunnen door een klik op "terugdraaien" ongedaan worden gemaakt. Iedere teruggedraaide zet kost 50 punten. Wanneer u geen punten meer heeft, kunt u ook geen zet ongedaan maken.

De joker

Spider         Joker
De jokerstapel bevindt zich tussen de talon- en de sorteerstapels. Hij dient als algemene stapel om moeilijke situaties op te lossen. De jokerstapel kan altijd alleen maar voor één kaart worden gebruikt. Wanneer u de kaart verwijdert, is de jokerstapel weer vrij voor een andere kaart.

Zo worden de punten geteld:

 • Zodra u een kaart omdraait, krijgt u 20 punten.
 • Voor iedere volledige kaartfamilie krijgt u 100 bonuspunten.
 • Zodra u het spel heeft opgelost, krijgt u 250 punten extra.
 • Per resterende seconde krijgt u een tijdbonus van 5 punten.
 • Iedere keer wanneer u een zet terugdraait, worden er 50 punten afgetrokken.
 • Wanneer u de kaarten van de sorteerstapel weer op de speelstapel legt, worden de punten die u voor deze weggelegde kaarten al had gekregen weer afgetrokken.
 • Voor iedere opgeruimde speelstapel krijgt u eenmalig 100 bonuspunten (dus in totaal maximaal 1000 punten).

Tips en strategieën

Denk goed na voordat u de kaarten omdraait. U krijgt wel meer bonuspunten wanneer u de kaarten snel weglegt, maar haastige spoed leidt vaak tot fouten. Vind een manier om alle kaarten weg te leggen zonder een kans te missen. De joker zal u in moeilijke situaties helpen. Als alle 104 kaarten zijn weggelegd, heeft u het spel succesvol opgelost.