Gegevensbescherming

Verklaring van GameDuell betreffende de gegevensbescherming

GameDuell neemt de bescherming van gegevens serieus en respecteert de privésfeer.

1. Bescherming Persoonsgerichte Gegevens

Wij nemen de eisen van gegevensbescherming en in het bijzonder de Duitse telecommunicatiewet in acht (Telediensteschutzgesetz (TDDSG)). Deze wet wordt toegepast om de persoonsgerichte gegevens van gebruikers van diensten via telecommunicatie tijdens het vaststellen, de verwerking en het gebruik te beschermen.

Volgens deze wet mogen wij persoonsgerichte gegevens alleen vaststellen, verwerken en gebruiken als hiervoor een wettelijke toestemming bestaat of u ons toestemming heeft gegeven, respectievelijk als deze voor de rechtvaardiging van de overeenkomst en voor de uitbetaling nodig zijn. Wij gebruiken de persoonsgerichte gegevens regelmatig en alleen om onze diensten via telecommunicatie te kunnen aanbieden en afrekenen.

Als wij uw persoonsgerichte gegevens willen gebruiken voor doelen waarvoor we geen wettelijke toestemming hebben, vragen wij u om toestemming. Deze toestemming kunt u ons ook via een elektronische weg geven. Indien nodig zullen wij u in het kader van onze dienstverlening van deze mogelijkheid op de hoogte stellen. Uw toestemming kunt u natuurlijk te allen tijde, voor de toekomst, herroepen door een e-mail aan herroepen-van-de-toestemming@gameduell.nl te sturen.

Als u zich via een mediapartner bij GameDuell heeft registreerd, vragen wij u regelmatig of wij uw gegevens aan de betreffende mediapartner mogen doorgeven ten behoeve van betaling en reclame. U kunt uw toestemming hiervoor herroepen door een e-mail aan herroepen-van-de-toestemming@gameduell.nl te sturen.

2. Cookies en Verbetering van de Website

Om onze service tot uw volle tevredenheid te kunnen uitvoeren, gebruiken wij "cookies", om een analyse van het gebruik van onze site mogelijk te maken. We gebruiken hiervoor momenteel de tracking- en analyse-technologie van "Google Analytics".

De analyse gebeurt deels anoniem, zodat het accurate herleiden naar u als gebruikende persoon niet mogelijk is. De gegevens worden tijdelijk opgeslagen, tot de analyse afgesloten is. Daarna worden de gegevens permanent verwijderd.

De verzamelde gegevens kunnen niet worden gebruikt om bezoekers van onze website persoonlijk te identificeren. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om ons aanbod te verbeteren. Op geen enkel moment worden de gegevens anders gebruikt of aan derden doorgegeven.

Door het gebruik van onze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens volgens de boven beschreven methode en voor het als boven beschreven doeleinde. U kunt natuurlijk op elk moment deze anonieme analyse van uw surfgedrag weerspreken door een email te sturen naar tegenspraak-gebruiksgegevens@gameduell.nl.

Details over het gebruik van Google Analytics:

GameDuell gebruikt voor de analyse van het gebruik van de site de webanalysedienst "Google Analytics" van Google Inc. (Google). Deze dienst gebruikt hiervoor "Cookies", dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om deze analyse mogelijk te maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van de website wordt aan een server van Google in de Verenigde Staten doorgegeven en daar opgeslagen.

Anonimiteit: We willen u erop attent maken dat de website "Google Analytics" met de code "gat._anonymizeIp();" werd uitgebreid om een anonieme opname van IP-adressen (IP-Masking) te garanderen.

In onze opdracht gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren,om reports over de activiteiten van de website samen te stellen en om andere services aan de website provider de leveren in verband met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat in het kader van "Google Analytics" van uw browser wordt opgenomen, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies door een instelling in uw browser software verhinderen; wij attenderen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functionaliteiten van deze website in volle omvang kunt gebruiken.

U kunt bovendien de opname van de door de cookie en door het gebruik van de website ontstane gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google als ook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door het beschikbare Browser Plugin op de volgende link te downloaden en installeren: Downloaden.

Meer informatie vindt u hier of hier (algemene informatie over "Google" analytics en gegevensbescherming).

3. Zekerheidsstandaards

Wij, of onze partnerondernemingen, maken gebruik van zekerheidstechnieken en - maatregelen (zoals bijv. SSL-vergrendeling, cryptografische algoritmen, etc.) die met de stand van de techniek overeenstemmen, zodat u onze diensten met de grootst mogelijke bescherming tegen kennisname en beïnvloeding door derden kunt gebruiken.

Als u via ons platform wordt doorgestuurd naar een andere, vreemde dienstverlener, laten wij u dit weten.

U kunt gebruik maken van onze diensten met een pseudoniem als spelernaam. Als het IP-adres waarmee u onze diensten gebruikt, kan worden geïndentificeerd, kunt u verder zelf bepalen of u een pseudoniem gebruikt of niet.

4. Informatieverstrekking

Wij verstrekken u op uw verzoek gaarne informatie over de over u opgeslagen gegevens. Als u informatie wilt hebben over de gegevens van u die wij hebben opgeslagen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Binnen redelijke tijd worden al uw vragen uitvoerig beantwoord.

5. Informatie over de soorten gegevens en hun toepassing

Hieronder geven we u een kort overzicht van de verschillende soorten gegevens en hun behandeling

5.1. Bestandsgegevens

Bestandsgegevens, d.w.z. gegevens die u opgeeft om de overeenkomst tussen u en ons tot stand te laten komen (contractgegevens), mogen we zonder uw extra toestemming vaststellen, verwerken en gebruiken. Een verwerking die verder gaat, is alleen binnen de strenge grenzen van § 28 van de Duitse wet voor gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz) mogelijk of als u ons hiervoor uw toestemming geeft.

5.2. Gebruiksgegevens

Voor zover het voor de uitoefening van onze dienstverlening of voor betalingsdoeleinden noodzakelijk is, mogen wij uw gebruiksgegevens zonder toestemming vaststellen, verwerken en gebruiken. Als u niet tegenspreekt, mogen wij, ten behoeve van reclame, marktonderzoek of op vraag gebaseerde dienstverlening, gebruiksprofielen op basis van gebruiksgegevens met behulp van pseudoniemen maken. Stuur alstublieft een e-mail naar herroepen-van-de-toestemming@gameduell.nl als u niet akkoord gaat met zo´n omgang met uw gegevens.

5.3. Afrekeningsgegevens

Voor zover het voor afrekeningen noodzakelijk is, zijn wij wettelijk bevoegd om uw gebruiksgegevens, ook na het einde van het gebruik, te verwerken respectievelijk aan betrouwbare partnerondernemingen te geven.

5.4. Technische Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen, volgens de meest actuele stand van de techniek, om de bij ons bewaarde gegevens van u geheim te houden.

5.5. Gegevensverwerking in Opdracht

Voor zover persoonsgerichte gegevens in opdracht van ons door externe medewerkers (bijv. rekencentra, banken) worden verwerkt, gebeurt dit alleen door geselecteerde en serieuze lasthebbers, die zelf tegenover ons verplicht zijn de regels omtrent gegevensbescherming in acht te nemen. In deze gevallen is de omvang van de doorgestuurde gegevens zo minimaal als mogelijk. Creditcard- of andere betalingsgegevens geven we, binnen de grenzen van de geplaatste order, ter verwerking alleen aan onze betalingspartners.

Wij controleren (permanent) of deze zelfcontrole omtrent gegevensbescherming in acht genomen wordt. Ook in zoverre nemen wij de verplichting tot het in acht nemen van gegevensbescherming serieus.

6. Vragen over gegevensbescherming

Wij hopen dat we u zo goed mogelijk hebben geïnformeerd over onze omgang met gegevens. Als u nog meer vragen heeft, staat een interne aanspreekpartner tot uw beschikking. Stuur hiervoor een e-mail aan gegevensbescherming@gameduell.nl.

Gyldig udgave pr. 18/02/2008
GameDuell GmbH, Berlin