Met zekerheid en verantwoordelijkheid bij GameDuell spelen
 1. Spelen - een typisch menselijke activiteit

  Spelen is één van van de oudste culturele fenomenen van de mensheid. De mens speelde al voor spraak, schrift en kunst ontwikkeld werden. Het oudste bekende backgammon speelbord is meer dan 5.000 jaar oud. En ook dobbelspelen zijn mindstens zo oud.

  Middeleeuwse afbeelding van dobbelspelen (13e/14e eeuw)

  Volgens het concept van de „spelende mens“ (lat. Homo ludens 1) is spelen van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van talrijke vaardigheden. Mensen leren door spelen hun persoonlijke eigenschappen beter kennen en kunnen zich daardoor beter ontwikkelen. Spelen is een fundamentele mensenlijke activiteit, die creativiteit bevordert en bij wedstrijden een eigen energie en kracht ontvouwt.

  Friedrich Schiller liet in zijn boek „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“ zien, wat het belang van spelen is. „De mens is slechts dan een compleet mens, wanneer hij speelt“.

  Paul Cézanne "Les joueurs de carte" (1895) en GameDuell-spelers (2008)

  Van oudsher oefenen spelen een bijzondere aantrekkingskracht op mensen uit.

  Spelen op het internet hebben zich inmiddels tot een zeer geliefde amusementsvorm ontwikkeld, waaraan dagelijks wereldwijd miljoenen mensen plezier beleven.

 2. Spelen met verantwoordelijkheid

  Net zo als andere vormen van amusement (zo als bijvoorbeeld televisie kijken, sporten, eten, of alcoholconsumptie) dienen ook spelen met mate genoten te worden, zodat het speelplezier op de eerste plaats staat.

 3. Speelverslaving - wat zijn de achtergronden?

  Voor mensen die een verhoogd risico op verslaving hebben, kunnen ook spellen een potentiële verslaving zijn. Speelverslaving is een psychische afhankelijkheid van spelen, die vaak verbonden is met de inzet van geld. De speler probeert door de stimulus van het spel, het winnen of verliezen bevrediging te krijgen, of probeert daardoor problemen uit alledaagse situaties te verdringen. Dat kan financiële, beroepsmatige of familiaire problemen veroorzaken.

  GameDuell is zich bewust van zijn sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid als aanbieder van amusementsspellen en toont deze verantwoording door voorlichting en preventie. Wij hebben daarom regels voor verantwoordelijk spelen geformuleerd en adviseren mensen, die een verhoogd risico op verslaving hebben, zich door preventieve programma’s te laten voorlichten.

 4. Met zekerheid en verantwoordelijkheid spelen

  Let u op de volgende basisregels:

  • Speel niet met het doel te moeten winnen
  • Leg vooraf het maandelijkse speelkapitaal vast
  • Verhoog niet achteraf het door u bepaalde maximale bedrag
  • Bepaal vooraf, hoe veel u mag verliezen
  • Speel niet onder invloed van alcohol of medikamenten
  • Speel niet in een depressieve stemming
  • Speel alleen dan, wanneer u uitgerust of geconcentreerd bent
 5. GameDuell heeft de volgende maatregelen getroffen om op lange termijn onbekommerd speelplezier te kunnen garanderen:

  • Veiligheid door focus op behendigheidsspellen:
   Alle door GameDuell aangeboden spellen zijn behendigheidsspellen, dat zijn spellen, waarbij de bekwaamheid van de speler doorslaggevend is. Kansspellen worden door GameDuell niet aangeboden.
  • Veiligheid door beperking van de maximale duelentree:
   De spelinzetten per individueel spel beginnen met kleine bedragen ter grootte van € 0,40. Grote bedragen kunnen bij GameDuell niet worden ingezet
  • Veiligheid door vaste duelentree:
   Omdat de hoogte van de entree vooraf wordt vastgelegd, kan de deelnemer niet meer verliezen dan hij oorspronkelijk wilde inleggen.
  • Veiligheid door „gratis oefengeld“:
   Deelnemers kunnen, voor dat ze aan echte geldprijs-toernooien deelnemen, de regels en het verloop van een spel gratis leren kennen.
  • Veiligheid door informatie over de eigen toernooirekening en toernooigeschiedenis:
   Iedere deelnemer heeft op ieder gewenst ogenblik een overzicht over de stand van zijn rekening en kan daardoor duidelijk zien hoe, tegen wie en op welk tijdstip hij gespeeld heeft. Dit leidt tot absolute transparantie over de toernooi-geschiedenis.
  • Veiligheid door een faire vaststelling van de toernooitegenspeler (dynamisch speelsterktesysteem):
   Omdat deelnemers alleen tegen andere deelnemers met dezelfde speelsterkte aantreden, is het onwaarschijnlijk dat er voortdurend verliezen worden geleden door sterkere tegenspelers.

  Er kunnen problemen ontstaan wanneer de speeluitgaven duidelijk hoger uitvallen dan de bedragen, die men normaal gesproken voor vrije tijd uitgeeft (bijvoorbeeld aan bioscoopkaartjes, concert- of voetbalkaartjes), en het levensonderhoud bedreigd wordt door speelverliezen.

 6. GameDuell is uw speelpartner, die sociale verantwoordelijkheid serieus neemt

  Als verantwoordingsbewuste aanbieder willen wij het onbeperkte speelplezier van onze leden bevorderen. De hoge kwaliteit van onze spellensite en het vertrouwen in GameDuell als faire aanbieder staan bij ons op de voorgrond.  1Meer informatie over dit onderwerp vindt u onder http://nl.wikipedia.org/wiki/Ludologie