Spelregels Spider Pro

Introductie

“Spider pro” is GameDuells professionele versie van Spider-patience. Het wezenlijke verschil tussen Spider-patience en Spider pro is dat er bij Spider pro vier verschillende kaartfamilies zijn. Dat maakt het spel moeilijker maar daarvoor zijn er twee jokerstapels in plaats van één.

Spider pro       ???help_rules_rules_spp_playingfield.image.alt???

Doel van het spel

 • Het is de bedoeling om zo veel mogelijk kaarten op familie (klaveren, schoppen, harten en ruiten) te sorteren. Combineer zo snel mogelijk de 104 kaarten. Zodra ze goed op de speelstapels liggen, worden ze automatisch op de sorteerstapels gelegd.

Beginsituatie

 • Begin met de kaarten die al op de speeltafel liggen.
 • Sorteerstapels: er zijn acht sorteerstapels. Deze bevinden zich linksonder in het beeld en zijn aan het begin van het spel leeg. Gesorteerde kaartenfamilies worden hier automatisch weggelegd.
 • Speelstapels: aan het begin zijn 54 van de 104 kaarten over de tien speelstapels aan de bovenkant van het speelveld verdeeld. Op de vier stapels aan de linkerkant liggen 5 dichte kaarten. Op de andere speelstapels liggen 4 dichte kaarten. Op iedere speelstapel ligt één open kaart.
 • Talonstapels: de overige 50 kaarten zijn over 5 stapels met ieder 10 kaarten verdeeld. Deze bevinden zich rechts van de jokerstapels. De kaarten in de talonstapel worden zichtbaar wanneer u er met de muis overheen gaat.

Speelwijze

 • Kaarten verschuiven: Een kaart of een reeks kaarten kan alleen op een kaart met precies één hogere waarde, dus 9 alleen op 10 of aas op 2, worden gelegd. Een 9 op een 8, of een 2 op een aas kan niet. Kaarten kunnen zowel op een andere kleur als op een gelijke kleur worden gelegd. De kaartfamilie doet er ook niet toe. Kaartreeksen of delen van reeksen kunnen alleen verschoven worden als ze de gelijke kleur en familie hebben. Als de laatste open kaart van een stapel wordt verschoven, wordt de bovenste kaart automatisch omgedraaid.
 • Lege speelstapel: Op een lege speelstapel kunnen enkele kaarten of kaartreeksen worden gelegd.
 • Nieuwe kaarten omdraaien: Als u geen kaarten meer ter beschikking heeft, kunt u door een klik op een talonstapel 10 kaarten omdraaien. Deze kaarten worden omgedraaid over de 10 speelstapels verdeeld, waarbij op iedere stapel één kaart komt te liggen. Nieuwe kaarten kunnen alleen worden weggelegd als op iedere speelstapel minstens één kaart ligt. De talonstapel kunt u zelf kiezen.

Besturing

De besturing van dit spel is heel eenvoudig.

 • Om een kaart te verschuiven, moet u erop klikken en de kaart vervolgens slepen. Als de kaart niet op een bepaalde stapel kan worden gelegd, schiet hij na het loslaten van de muis automatisch terug naar de vorige positie.
 • U kunt een groep kaarten bewegen door de hoogste kaart van de groep aan te klikken en te bewegen, precies zoals u een enkele kaart beweegt.
 • U krijgt nieuwe kaarten wanneer u op een talonstapel klikt.
 • Volledige kaartfamilies worden automatisch op de sorteerstapel gelegd.

Ongedaan maken

De laatste 5 zetten kunnen door een klik op "terugdraaien" ongedaan worden gemaakt. Iedere teruggedraaide zet kost 500 punten. Wanneer u geen punten meer heeft, kunt u ook geen zet ongedaan maken.

De jokers

Spider pro         ???help_rules_rules_spp_joker.image.alt???
De jokerstapels bevinden zich tussen de talon- en de sorteerstapels. Zij dienen als algemene stapels om moeilijke situaties op te lossen. De jokerstapels kunnen bij Spider pro voor twee kaarten worden gebruikt.

Zo worden de punten geteld:

 • Zodra u een kaart omdraait, krijgt u 200 punten.
 • Voor iedere opgeruimde speelstapel krijgt u eenmalig 1000 bonuspunten (dus maximaal 10.000 punten in totaal).
 • Voor iedere volledige kaartfamilie krijgt u 5000 bonuspunten.
 • Zodra u het spel heeft opgelost, krijgt u 20.000 punten extra.
 • Per resterende seconde krijgt u een tijdbonus van 50 punten.
 • Iedere keer wanneer u een zet terugdraait, worden er 500 punten afgetrokken.
 • Wanneer u de kaarten van de sorteerstapel weer op de speelstapel legt, worden de punten die u voor deze weggelegde kaarten al had gekregen weer afgetrokken.

Tips en strategieën

Denk goed na voordat u de kaarten omdraait. Kaarten van verschillende families over elkaar leggen kan ook problemen opleveren. Vind een manier om alle kaarten weg te leggen zonder een kans te missen. De jokers zullen u in moeilijke situaties helpen. Het kan voordelig zijn om zo snel mogelijk een stapel weg te spelen. Voordat u nieuwe kaarten van de talonstapel neemt, moet u inschatten welke talonstapel de beste kaarten geeft.