Spelregels Professor Muis

Inleiding

 • Professor Muis is een woordspel, waarbij het er om gaat om op een letterbord zo veel mogelijk woorden te vinden.
 • Een woord laat zich alleen uit letters vormen, die in een rij naast elkaar liggen (zoals in het voorbeeld: POP).
Professor Maus

Doel van het spel

 • Vind de zoekwoorden om het volgende level te bereiken.
 • Geef andere mogelijke woorden aan (extra woorden), om zo veel mogelijk punten te verzamelen.
 • Vind de "superwoorden" voor extra punten.

Woorden markeren en aangeven

 • Om geldige woorden aan te geven, markeert u die van de eerste tot en met de laatste letter.
 • U kunt markeren door de letters in volgorde aan te klikken, of u kunt met ingedrukte muistoets over het woord gaan.
 • Als een woord ongeldig is, wordt de "Aangeven"-button geel.
 • Om een geldig woord aan te geven, klikt u op de "Aangeven"-button of u maakt een dubbelklik op de laatste letter van het woord.

Geldige woorden

 • Alleen woorden vanaf drie letters gelden.
 • Alle gangbare woorden uit de Nederlandse taal zijn geldig.
 • Afkortingen en woorden uit vreemde talen tellen niet.
 • Bij namen en plaatsen tellen alleen de bekendste begrippen.
 • Een woord kan binnen hetzelfde level niet twee keer worden aangegeven. Ook niet wanneer u het woord op twee verschillende plaatsen vindt.

Zoekwoorden

 • Om het volgende level te bereiken, moet men alle zoekwoorden vinden.
 • De zoekwoorden worden rechts in het speelveld aangegeven.
 • De lege velden tonen hoeveel letters een zoekwoord heeft.
 • De groene letters geven daarbij een letter aan, die op een bepaalde plek in het woord moet staan.
 • Tip: Om zoekwoorden te vinden, kan de vuurletter een helpmiddel zijn.
Professor Maus

In dit voorbeeld moet men een zoekwoord met vier letters vinden, waarbij de tweede letter een "O" is.

Vuurletter en Gouden Letter

 • Vuurletters verschijnen altijd nadat men drie woorden van drie letters in volgorde aangegeven heeft.
 • Omdat de Vuurletters altijd in een van de zoekwoorden verschijnen, en ook de plek in het woord aangeven, zijn ze een grote help om de zoekwoorden te vinden.
 • Maar opgelet: de Vuurletters verbranden binnen 20 seconden. Daarna zijn deze letters niet meer te gebruiken en het level kan misschien niet meer afgemaakt worden.
 • De Gouden Letter verschijnt nadat men een woord van ten minste 4 letters aangegeven heeft. Is de letter een deel van een woord dat men aangeeft, dan verdubbelt de woordwaarde.
Professor Maus

De brandende "R" helpt om het eerste zoekwoord te vinden. Rechts wordt aangegeven, dat de "R" de eerste letter van het gezochte woord is.

Joker (Toverstaf)

 • In ieder level staat er een Joker (Toverstaf) ter beschikking.
 • Nadat men op een Joker heeft geklikt, kan men zich een letter uit de zoekwoorden laten tonen.
 • Daartoe klikt men eenvoudig op een van de zoekwoorden in de rechter lijst.
 • De Joker kan ook gebruikt worden om een van de al verbrande letters te repareren. Daarvoor moet men alleen maar op het zoekwoord met de verbrande letter klikken.

Superwoord

 • In ieder level is een Superwoord verstopt, dat tussen 8 en 14 letters lang is.
 • Het Superwoord is 10.000 punten waard.
 • Er kunnen ook meerdere Superwoorden in een level verstopt zijn.

Bonuslevel

 • Het bonuslevel verschijnt nadat men het derde level succesvol beëindigd heeft.
 • Het bijzondere aan het bonuslevel is, dat het compleet uit zoekwoorden bestaat.
 • Alle gevonden woorden verdwijnen van het letterbord. Wanneer het lukt om het complete bonuslevel uit te spelen, dan krijgt u nog een keertje extra Bonuspunten.

Level en tijd

 • Het spel heeft 3 levels. Men heeft 150 seconden tijd om een level te spelen.
 • Na het derde level bereikt men het Bonuslevel.
 • In het Bonuslevel staan nog een keer 90 seconden tijd ter beschikking.

Puntenverdeling

De punten worden als volgt verdeeld:

Voor ieder aangegeven woord zijn er punten op basis van woordlengte:

 • 3 letters:  150 punten
 • 4 letters:  250 punten
 • 5 letters:  500 punten
 • 6 letters:  1000 punten
 • 7 letters of meer:  1500 punten

Voor elk aangegeven extra woord krijgt men een stijgende bonus bovenop de woordwaarde.

 • 3 letters:  75 bonuspunten
 • 4 letters:  125 bonuspunten
 • 5 letters:  250 bonuspunten
 • 6 letters:  250 bonuspunten
 • 7 letters of meer:  500 punten

Men krijgt dus voor het eerste extra woord van 3 letters 150 punten, vor het tweede woord van 3 letters 225, voor het volgende 300, enz.

 • Bevat een woord de Gouden Letter, dan verdubbelt zich de woordwaarde.

Ook voor het afmaken van een level zijn er bonuspunten:

Level
Punten
Level 1
1.250 bonuspunten
Level 2
2.500 bonuspunten
Level 3
5.000 bonuspunten
Bonuslevel
7.500 bonuspunten

Voor iedere seconde die aan het eind van een level overblijft, krijgt men een resttijd-bonus, die van het gespeelde level afhangt:

Level
Punten
Level 1
50 punten resttijd-bonus per seconde
Level 2
75 punten resttijd-bonus per seconde
Level 3
100 punten resttijd-bonus per seconde
Bonuslevel
200 punten resttijd-bonus per seconde

Maakt men een level af zonder de joker in te zetten, dan krijgt men ook daarvoor een bonus:

Level
Punten
Level 1
1.250 punten
Level 2
2.500 punten
Level 3
2.500 punten

Tips & tricks

 • U kunt de Vuurletter doelgericht inzetten, om de zoekwoorden makkelijker te vinden.
 • Geef woorden per dubbelklik op de laatste letter aan, om zo sneller te zijn.
 • Gebruik de joker niet al te snel. Het kan zijn dat u deze later nog dringend nodig heeft om een level af te kunnen maken.
 • Het gaat er niet alleen om, om zo snel mogelijk in het volgende level te komen. Vooral de extra woorden kunnen zeer veel punten opleveren.