Spelregels "Lame Duck"

Lame Duck

Inleiding

Lame Duck is een makkelijk te leren en vlot kaartspel voor vier spelers. Het doel is om gezamenlijk de kaarten in de hand uit te spelen en daarbij zelf zo min mogelijk minuspunten (in de vorm van een Lame Duck) te incasseren. De winnaar is de speler die aan het einde van het spel de minste Lame Ducks toegespeeld heeft gekregen.

Spelopbouw

 • Vijver: de vijver is het speelveld. Hier worden gezamenlijk de kaarten neergelegd, gesorteerd en toegewezen. Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over alle spelelementen. Oh, en klik toch eens met de muis op het wateroppervlak :)
 • Kaarten in de hand: uw persoonlijke hand! Aan het begin van elke ronde krijgt elke speler 10 kaarten op de hand, die vervolgens één voor één worden gespeeld.
 • Kaartenplek: de kaartenplek zorgt voor een overzichtelijke ordening van alle kaarten die gespeeld worden tijdens een slag.
 • Tijdslimiet: het aflopende klokje op de kaartenplek geeft aan hoeveel tijd u nog heeft voor het uitkiezen van uw kaart. Verstrijkt de tijd zonder dat u een kaart heeft gekozen, wordt automatisch een toevallige kaart gekozen uit uw hand.
 • Kaartenstapel: de vier kaartenstapels aan de bovenkant van het speelveld zijn de doelvelden waarop alle spelers de handkaarten op afleggen. Alle kaarten die u en uw medespelers spelen, worden hierop één voor één afgelegd, in volgorde van hoogte.
 • Eenden-teller: dit getal geeft aan hoeveel minus punten, Lame Ducks, de spelers zelf hebben verzameld.
 • Eenden in de stapel: de kleine eendensymbolen geven aan hoeveel Lame Ducks zich in de stapel bevinden.
 • Eenden: de eend luistert naar de naam Simon, de luiste vogel in de vijver. luieren is zijn lievelingshobby, kwaken is zijn moedertaal.

De basisregels in vogelvlucht

 • Regel 1 - doel van het spel:
  probeer al uw handkaarten per slag aan een van de vier kaartstapels aan de bovenste rand van het speelveld aan te leggen, zonder hierbij zelf minuspunten, Lame Ducks, te incasseren. Wie aan het einde van de ronde de minste Lame Ducks heeft verzameld, wint de pot.
 • Regel 2 - kaarten ordenen:
  bij het ordenen van de kaarten op de stapels gelden twee regels:
  • kaarten worden altijd op volgorde van laag naar hoog geordend.
  • de gespeelde kaart wordt altijd aangelegd op de stapel waarvan de bovenste kaart het kleinste verschil heeft met de nieuwe kaart.
 • Regel 3 - kaarten incasseren:
  tijdens het spel kunnen kaarten of Lame Ducks (minus punten) slechts op twee verschillende wijzen geincasseerd worden:
  • een stapel is vol als er vijf kaarten op een rij liggen. Zodra uw kaart na regel 2 als zesde op een stapel moet worden aangelegd, ruimt u de tafel leeg met de daarbij behorende Lame Ducks. Uw zesde kaart is meteen de eerste kaart van de nieuw gevormde, lege stapel.
  • speelt u een kaart die te laag is om op een stapel te kunnen aansluiten (regel 2), dan moet u de punten van een stapel naar keuze incasseren.

Speelwijze

 • Alle spelers beginnen gelijktijdig aan iedere slag. Alle spelers kiezen een kaart uit de hand en deze wordt omgekeerd op de kaartenplek gelegd.
 • In feite bestaat elke slag maar uit één handeling: het uitzoeken van de meest passende kaart, die vervolgens op de kaartenplek wordt gelegd.
 • Hebben alle vier de spelers een kaart op de kaartenplek gelegd, worden de kaarten na elkaar op de de doelstapels geordend. De kaart die als eerste wordt geordend, is de laagste kaart, vervolgens de één-na-laagste kaart, tot alle vier de speelkaarten geordend zijn.
 • Heeft een speler een kaart met een te lage waarde gekozen, dan dient deze speler nog een handeling uit te voeren: het openen van een nieuwe stapel, zodat de gekozen stapel leeggeruimd en door de "lage kaart" vervangen kan worden (regel 3)
 • Een ronde eindigt met het automatisch spelen van de laatste kaart.

Lobby

 • Belangrijk: als extraatje bieden wij de ervaren spelers een "Lame Duck" - Profi speelmodus aan in de lobby. Het spelprincipe blijft ongewijzigd, maar de stapel kaarten is precies afgepast ( kaarten met nummer 1-44), net zoals de tijdslimiet en de speldynamiek, toegesneden op de meer ervaren speler. Een preciezere spelanalyse is hierbij een vereiste, evenals een tactische speelwijze.
 • Let er op dat u in de lobby de speelwijze kunt bepalen, en hiermee bepaalt hoeveel ronden u en uw medespelers achter elkaar willen spelen.

Lame Ducks

Lame Duck
 • De eendenteller geeft aan hoeveel lame ducks u en uw medespelers al verzameld hebben. Denk eraan: hoe minder, hoe beter
 • De kleur van de teller geeft aan welke positie u inneemt. Wit staat voor de eerste plek, geel voor de tweede plek, oranje voor de derde plek en rood is de Lame Duck, met de kleur rood.

  Lame Duck

  1 punt
  Lame Duck

  2 punten bij alle kaarten die op een 5 eindigen (5, 15, 25 etc.)
  Lame Duck

  3 punten bij alle tientallen (10, 20, 30 etc.)
  Lame Duck

  5 punten bij alle dubbele getallen (11,22,33 etc.)
  Lame Duck

  7 punten bij de 55 die zowel eindigt op een 5 als een dubbel getal is
Lame Duck
 • Het aantal lame ducks in een stapel wordt automatisch aangegeven zodra u een stapel naar keuze moet kiezen.

Kaartenplek

Lame Duck
 • Op de kaartenplek heeft elke speler zijn eigen plek die gekenmerkt wordt door de spelernaam. Uw eigen plek ligt direct op de eerste plek, de meeste linkerplek van de vier.
 • Op de kaartenplek heeft u altijd een goed overzicht en kunt u uw kaart vergelijken met die van uw tegenspelers. Vervolgens worden de gekozen kaarten in volgorde van laag naar hoog geordend op de kaartenstapels boven de kaartenplek.
 • De kleine stopwatch in het midden van uw kaartenplek geeft aan hoeveel tijd u nog heeft om uw keuze te maken.

Handkaarten sorteren

Lame Duck
 • Klik op dit symbool als u uw handkaarten van hoog naar laag of andersom wilt sorteren. Als standaard geldt de oplopende sortering.

Tussenstand

Lame Duck
 • Met een muisklik op deze knop opent zich de actuele stand.

Speluitleg weergeven

Lame Duck
 • Hiermee kunt u de spelregels nog eens nalezen terwijl u speelt.

Kaartvoorspelling

Lame Duck
 • De kaartvoorspellingfunctie maakt het mogelijk om, al voor het kiezen van een kaart, te zien op welke stapel uw kaart voorgesorteerd zal worden. Dit is echter enkel een voorspelling, de kaarten van uw tegenstanders worden hierbij niet in ogenschouw genomen. Na het omdraaien van de kaarten kan de spelsituatie dramatisch wijzigen, afhankelijk van de kaarten van uw tegenspelers.

Tips en strategie

 • Houd altijd in uw achterhoofd dat het aanleggen van de kaarten bij Lame Duck altijd van hoog naar laag worden gesorteerd en op de stapel met het minste verschil. Let daarom goed op, want de stapels en uw kaartwaarden wijzigen na elke spelsituatie. Als u niet goed oppast, wordt uw kaart wellicht als zesde aangelegd en moet u de stapel opruimen, daarom: voorzichtig!
 • Heeft u opvallend veel lage kaarten of zelfs de '1' op de hand, speel deze dan zo vroeg mogelijk weg. Wellicht moet u dan op de koop toe een stapel incasseren. Bedenk dat u met een hele lage kaart zelf de stapel die opgeruimd moet worden kan kiezen en hierdoor dus een stapel met weinig Lame Ducks kan nemen, zoals bijvoorbeeld een stapel met maar één Lame Duck. Aan het einde van een ronde zullen de stapels waarschijnlijk veel meer minuspunten bevatten.
 • Kijk bij de stapels goed naar de afzonderlijke kaarten en hun Lame Ducks. Er kunnen wellicht weinig kaarten op een stapel liggen, maar deze kunnen u met veel minuspunten opzadelen. Let hierbij dus goed op de kleuren van de kaarten.