Spelregels „Jewel Splash”

Jewel Splash

Doel van het spel

 • Verwissel de juwelen horizontaal of verticaal om rijen te vormen van 3 of meer juwelen van dezelfde kleur
 • Voer de opdrachten uit door het opgegeven vereiste aantal rijen van een bepaalde kleur te vormen
 • Maak rijen met de gouden bijzondere juwelen, waardoor de rotsen onderaan het speelveld uit elkaar wijken en het water weg kan stromen.
 • Maar let op: zodra het water de bovenste rand van het speelveld heeft bereikt, is het spel voorbij.

Zo speelt u

U kunt juwelen horizontaal of verticaal verwisselen, om rijen van 3 of meer juwelen van dezelfde kleur te vormen.

Jewel Splash
Jewel Splash
 • Diagonaal verwisselen is niet mogelijk
 • U kunt alleen juwelen die direct naast elkaar liggen,verwisselen

Een rij van juwelen van dezelfde kleur verdwijnt van het speelveld en nieuwe juwelen vallen in de plaats.

Het spel is zo opgebouwd dat het altijd mogelijk is om combinaties te vormen. Gebeurt het toch dat er geen combinaties meer mogelijk zijn, dan wordt het speelveld leeg gemaakt en vallen er automatisch nieuwe juwelen in het veld.

Als u 10 seconden lang geen zet doet, dan krijgt u een hint over een mogelijk combinatie.

Jewel Splash

Deze hint is "gratis", u verliest hierdoor geen punten.

Besturing

U kunt op de volgende 2 manieren de juwelen verwisselen

 • Op het juweel klikken > Muisknop ingedrukt houden > Juweel in de gewenste richting slepen
 • Op het juweel klikken > Muisknop loslaten > Muis in de gewenste richting bewegen

De opdrachten

Een belangrijk doel in het spel is het uitvoeren van opdrachten. Een opdracht bestaat erin om een bepaald aantal van rijen te vormen van juwelen van een bepaalde kleur.

De kleur van het juweel en het vereiste aantal wordt u links bovenaan getoond.

Jewel Splash

Iedere opdracht bestaat uit deelopdrachten. In het afgebeelde voorbeeld bestaat de opdracht uit de 4 deelopdrachten 8 x rood, 8 x groen, 6 x blauw en 6 x bruin.

De doorzichtige grijze juwelen geven aan hoeveel rijen u van deze kleur dient te vormen. Reeds gevormde rijen worden dan als ondoorzichtige juwelen weergegeven. Is een deelopdracht opgelost, verdwijnt de betreffende rij.

Het totale aantal aan opdrachten in dit level ziet u boven het gedeelte met opdrachten.

Jewel Splash

Oranje velden betekenen normale opdrachten, gele velden betekenen bonusopdrachten (zie verder). Het maskersymbool toont u hoeveel opdrachten u al hebt opgelost en hoeveel er nog komen.

Het water

Zodra het spel start, begint het water rondom het speelveld direct te stijgen. Dus speel snel, want als het water de bovenste rand van het speelveld bereikt, is het spel voorbij.

Jewel Splash

Let goed op de fakkels aan de linkerkant van het speelveld, om de waterstand in de gaten te kunnen houden. De fakkels die nog branden, bevinden zich boven het water. Zodra alle fakkels gedoofd zijn, wordt het spannend en kunt u maar beter zo snel mogelijk één van de bijzondere juwelen activeren.

De gouden bijzondere juwelen

Jewel Splash

De gouden bijzondere juwelen ontvangt u nadat u de opdracht, zoals aangegeven in de linker boven hoek, heeft behaald. Zodra u de opdracht heeft uitgevoerd, wordt het bijzondere juweel in het speelveld geplaatst. Om het gouden bijzondere juweel te activeren, dient u een rij te vormen van dit juweel met minstens twee andere juwelen in dezelfde kleur.

Zodra het juweel is geactiveerd, gaat het water een stukje naar beneden. Het bijzondere juweel wordt ook geplaatst op de gemarkeerde rotsen aan de onderkant van het speelveld.

De rotsen en de schatkist

Elk gouden bijzondere juweel dat u heeft geactiveerd (door het in te voegen in een rij van minstens drie andere stenen), wordt op één van de openingen in de rotsen aan de onderste rand van het speelscherm geplaatst. Als u alle openingen met een bijzondere juweel heeft gesloten, wordt de rotsblokkade opgeheven en kan het water wegvloeien.

Jewel Splash

Op de rotsen kunt u zien hoeveel bijzondere juwelen u nog nodig heeft om uw doel te bereiken. Als al het water is weggevloeid, is de weg naar de schatkist vrij en wordt de verborgen schat zichtbaar.

Hulpmiddelen

Al snel zult u merken dat het niet zo simpel is om de opdrachten uit te voeren, de bijzondere juwelen op hun plaats te krijgen en het water tegen te houden. Daarom reiken wij u enkele hulpmiddelen aan: emmers, bommen en de juwelenverzamelaar.

De emmer

Jewel Splash

Als het water bijna de bovenste rand van het speelveld heeft bereikt, kan de emmer u letterlijk in de laatste seconde redden. Want het water zakt dan een beetje naar beneden, zodat u weer wat lucht krijgt.

Om een emmer te gebruiken, klikt u op het emmersymbool onder de schatkist. De waterstand zakt direct nadat u geklikt heeft. Maar let op: elke emmer moet eerst worden verdiend en kan maar één keer worden gebruikt.

Een emmer krijgt u voor het behalen van de bonusopdracht in ieder level. De bonusopdracht is altijd de laatste opdracht die links boven wordt aangegeven. Het kan dus zeker de moeite waard zijn om eerst het bonuslevel te voltooien en pasdaarna een rij te vormen met de laatste gouden bijzondere juweel.

Tip: De ongebruikte emmers neemt u mee naar het volgende level. U krijgt eveneens extra punten als u GEEN emmer gebruikt. Gebruik de emmers dan ook alleen maar als het water echt heel hoog staat.

De bommen

Als u een rij van 4 vormt of met één zet twee rijen van 3 van dezelfde kleur kunt vormen (zie afbeeldingen), dan verandert het juweel dat u voor het verwisselen hebt gebruikt, in een bom.

Jewel Splash

Jewel Splash

Als u nadien een rij vormt die een bom bevat, dan explodeert deze bom. Daardoor worden alle aangrenzende juwelen (in totaal 9) van het speelveld verwijderd.

Tip: U kunt kettingreacties veroorzaken, want een exploderende bom activeert ook nabij gelegen bommen.

De juwelenverzamelaar

Voor het vormen van een rij van vijf stenen wordt u beloond met de juwelenverzamelaar.

Jewel Splash

Jewel Splash

Nadat u een rij van vijf heeft gevormd, blijft de juwelenverzamelaar in het speelveld totdat deze wordt geactiveerd. Ruil de juwelenverzamelaar met één van de naastgelegen stenen, om deze te activeren.

Nadat u de juwelenverzamelaar heeft geruild met één van de naastgelegen stenen, verzamelt deze steen alle aangrenzende stenen in een verticale en horizontale lijn. De juwelenverzamelaar kan goed van pas komen om opdrachten uit te voeren en snel het volgende bijzondere juweel te pakken te krijgen.

Levels & tijd

Het spel bestaat uit vier levels. Bij elk level worden de opdrachten moeilijker, zodat het steeds lastiger wordt om de bijzondere juwelen te behalen en de rotsblokkade op te lossen, om het water te doen afvloeien.

Bij ieder level duurt het zestig seconden tot het water de bovenste rand van het speelveld bereikt. Door middel van de bijzondere juwelen en de emmers kunt u de waterstand meerdere malen laten zinken waardoor u tijd wint om de opdracht te behalen.

Punten

Actie
Punten
Rij van 3
50
Rij van 4
100
Rij van 5
200
Oplossen van een deelopdracht
1000
Gouden bijzondere juwelen activeren
500 voor het eerste bijzondere juweel
1000 voor het tweede bijzondere juweel
1500 voor het derde bijzondere juweel, enz.
Brandende fakkels aan einde van een level
250 per fakkel in level 1
500 per fakkel in level 2
1000 per fakkel in level 3
2000 per fakkel in level 4
Perfekt level
(alle fakkels branden aan het einde van het level)
1000 in level 1
2000 in level 2
4000 in level 3
8000 in level 4
Level gehaald
3000 voor level 1
6000 voor level 2
9000 voor level 3
12000 voor level 4
Level gehaald zonder gebruik van de emmer
4500 voor level 1
9000 voor level 2
13500 voor level 3
18000 voor level 4

Tips & strategie

 • Concentreer u eerst op het oplossen van de opdrachten
 • Gebruik de bommen en de juwelenverzamelaar om de opdrachten zo snel mogelijk te behalen.
 • Als de waterstand heel hoog is, vorm dan snel een rij met een bijzonder juweel.
 • Is de waterstand nog heel laag, kan het de moeite waard zijn het bijzondere juweel nog niet weg te spelen.
 • Gebruik de emmers enkel in uiterste nood! U krijgt namelijk veel extra punten als u het level behaald zonder deze joker te gebruiken.