Ghostsweeper-spelregels

Inleiding

 • Ghostsweeper is een door GameDuell ontwikkelde variant van het bekende Windows-spel Minesweeper.
 • Het bijzondere bij GameDuell: hier moet men ronddolende spoken opsporen.

Speelveld

GhostSweeper       Speelveld
 

Doel van het spel

 • Sluit de spoken in door alle omringende vlakken bloot te leggen.
 • Let er echter op, dat u geen spook raakt.
 • U heeft 3 minuten de tijd om door alle drie levels te komen.

Een spook omsingelen.

 • Klik op een vlak in het speelveld, om de spoken op het spoor te komen.
 • Als u meteen op een spook klikt, wordt daarvoor automatisch een joker ingezet.
 • Treft u een vrij vlak, dan krijgt u te zien hoeveel spoken er direct aan dat vlak grenzen. Ook de spoken die het vlak maar met een hoek raken, worden geteld.

Logica leidt naar het doel

 • Door logisch na te denken kunt u uitvinden waar de spoken zitten.

GhostSweeper           Kleurrijke cijfers
De gekleurde getallen geven aanwijzingen hoeveel spoken er in de omliggende vlakken verscholen zitten.

GhostSweeper           Twee
De "2" geeft aan dat er in de 8 aangrenzende vlakken twee spoken verscholen zitten.

GhostSweeper           Een
Aan deze "1" grenst linksboven al een spook. De drie plavuizen eronder kan je dus blootleggen zonder gevaar te lopen.

GhostSweeper           Spoken in de omgeving
De "2" verraadt dat er nog 2 spoken in de buurt verstopt zitten. In dit geval zou het dus heel riskant zijn om op de aangrenzende plavuizen te stappen.

GhostSweeper           Spokenteller
Spokenteller:
aan de rechterkant ziet u hoeveel spoken er nog verscholen zitten op het speelveld.

GhostSweeper           Vrije velden
Vrije vlakken:
Wanneer u op een vlak klikt waar geen getallen of spoken aan grenzen, wordt dit gebied in zijn geheel blootgelegd.

GhostSweeper           Omsingeld spook
Omsingeld spook:
U vangt de spoken door alle 8 omringende vlakken bloot te leggen.

GhostSweeper           Spel verloren
Maar let op: wees voorzichtig! Als u hierbij een spook treft, vliegt hij er lachend vandoor en heeft u het spel helaas verloren.

GhostSweeper           Markering van velden
Markeren van plavuizen:
Wijs met de cursor op de plavuis die u wilt markeren. Druk dan op de spatiebalk. Precies zo kunt u de markering ook weer opheffen.

Levels en punten

 • U heeft in totaal 3 minuten de tijd om alle drie levels op te lossen.
 • Hoe verder u komt, des te meer spoken zitten er verscholen.

  Level
  Speelveld
  Spoken
  Joker
  1
  8x8
  10
  2
  2
  12x12
  25
  4
  3
  16x16
  60
  6

 • Voor ieder blootgelegd getallenvlak krijgt u meteen punten. De punten worden als volgt berekend: Punten = getallenwaarde x 10. Voorbeeld: wanneer u een vlak met het getal 3 blootlegt, krijgt u 3 x 10 punten.
 • Voor ieder spook dat u omsingelt, krijgt u 200 punten.
 • Zodra u een level heeft opgelost, krijgt u 250 jokerbonuspunten voor iedere joker die u niet heeft gebruikt.
 • Wanneer u alle drie levels succesvol heeft opgelost, krijgt u voor iedere resterende seconde 10 bonuspunten.

Joker inzetten

 • Wanneer u een joker wilt inzetten omdat u er niet zeker van bent of er onder een bepaald vlak een spook zit of niet, klik dan op de pompoen aan de rechterkant.
 • Als u dan de muis op het speelveld beweegt, wordt het gebied, dat u met de joker zonder gevaar kunt blootleggen, gemarkeerd.
 • Als een spook in dit gebied verscholen zit, kunt u gewoon doorspelen. U krijgt echter geen punten voor een spook dat u met de joker heeft gevonden.
 • Zodra u een level oplost, krijgt u 250 bonuspunten voor iedere niet gebruikte joker.
 • Aan de rechterkant ziet u hoeveel jokers u in het actuele level nog ter beschikking heeft.

Tips & tricks

 • Vooral aan het begin, wanneer u nog helemaal niet weet waar de spoken zitten, is het handig om een joker in te zetten.
Om een succesvolle spokenjager te worden, moet u logisch denken, oefenen en een neus voor spoken ontwikkelen. GameDuell wenst u veel plezier bij de spokenjacht.