Spelregels Fossil Fever

Fossil Fever

Doel van het spel

  • Laat het geschikte blokje in het speelveld vallen om combinaties van vier of meer blokjes met dezelfde kleur te maken.
  • Verwijder de blokjes boven de markering om dieper bij de bodem te kunnen komen.
  • Verzamel de ingegraven fossielen en krijg extra speeltijd.

Zo speel je het spel

U kan de kraan naar believen over het speelveld bewegen om zo de blokjes op de gewenste plek te plaatsen. Het aantal beschikbare blokjes is onbeperkt.

Fossil Fever

Belandt een blokje, dat u door middel van de kraan kunt bewegen, op een plek waar reeds 3 of meer blokjes van dezelfde kleur verbonden zijn, verdwijnen de blokjes. Hierdoor vallen de blokjes die daarboven geplaats waren naar beneden. Dit kan een kettingreactie veroorzaken.

Let op: vaak bevinden zich al groepen van gelijkgekleurde blokjes in het speelveld. Deze worden pas weggespeeld als er een nieuw blokje wordt aan toegevoegd.

Fossil Fever

Om verder te komen in het spel dient u alle blokjes boven de markering weg te spelen. Zodra deze weg zijn, graaft u automatisch enkele meters verder naar de bodem en verschijnen er nieuwe blokjes.

Fossil Fever

Om aan het begin van het spel de speeltijd te verlengen en dieper naar de bodem te kunnen graven, dient u fossielen te verzamelen. Fossielen verzamelt u door deze vrij te spelen van omringende blokjes.

Besturing

Bij Fossil Fever bestuurt u uitsluitend de kraan die zich aan de bovenste rand van het speelveld bevindt.

  • Muis naar links of rechts bewegen -> de kraan beweegt zich in de gekozen richting
  • Linker muisknop klikken -> het actuele blokje laten vallen
  • Rechter muisknop of spatiebalk -> verwisselt het actuele blokje met het volgende blokje op de kraan

De boor

Fossil Fever

Als u snel na elkaar meerdere blokjes verwijdert, verschijnt de boor op de plek waar normaal het actuele speelblokje te zien is. De boor kan u - net zoals bij een normaal blokje? in het speelveld laten vallen op de plek van uw keuze. De boor baant zich een weg naar beneden en verwijdert dan een complete rij van gestapelde blokjes.

Let op: bijzondere blokjes die door de boor worden verwijderd, worden automatisch geactiveerd.

De bijzondere blokjes

Fossil Fever

Bijzondere blokjes herkent u aan het symbool op het blokje. Het effect van een bijzonder blokje treedt in werking zodra het blokje een onderdeel wordt van een kleurengroep, die wordt weggespeeld. Om bijvoorbeeld een bijzonder rood blokje van het type 'bom' te activeren, dient u deze met minstens drie andere rode blokjes te combineren.

Bom

Fossil Fever

De bom verwijdert alle blokjes in een cirkel van drie blokjes om zich heen. Andere bommen-blokjes in de explosieradius worden ook geactiveerd. Andere bijzondere blokjes worden vernietigd.

Geluidsgolf

Fossil Fever

De geluidsgolf verwijdert een complete rij, namelijk de horizontale rij waarin het geluidsgolf-blokje zich bevindt. Hierbij kunnen andere bijzondere blokjes geactiveerd worden die zich in deze rij bevinden, net zoals dit bij de boor gebeurd.

Kleurenjoker

Fossil Fever

De kleurenjoker verwijdert alle blokjes van gelijke kleur uit het speelveld. Hierdoor ontstaat vaak een heftige kettingreactie? dit blokje is dan ook uiterst zeldzaam.

Punten & tijd

Actie
Punten
Groep blokjes verwijderen
50 per blokje
Bonus voor kettingreactie
+25% per reagerende groep
Een stuk dieper gegraven (50 m)
1,000
Sprong naar ander tijdperk (1000m)
10.000
Fossielen blokje wegspelen
2.500

Tips & tricks

  • Laat de blokjes niet zomaar in het speelveld vallen, bekijk het speelveld aandachtig - waar liggen de waardevolle, bijzondere blokjes? Waar zijn de fossielen? Op welke plek kunt u een kettingreactie uitlokken?
  • Probeer zo min mogelijk blokjes te laten vallen die niet direct een combinatie vormen, zodat u snel de boor kunt gebruiken. De 'blokjes omruil' mogelijkheid kan u hierbij van dienst zijn!
  • Hoe verder u vordert in het spel, des te moeilijker wordt het om een combinatie te maken. Het kan handig zijn om een boor, die u in het begin van het spel heeft verkregen, te bewaren en later in het spel te gebuiken.
  • Voorzichtigheid is geboden als zich in de buurt van bom-blokjes andere waardevolle, bijzondere blokjes bevinden - deze bijzondere blokjes kunt u beter eerst activeren, zodat de bom deze niet kan vernietigen.