Spelregels "Fluffy"

Fluffy

Doel van het spel

  • Verplaats de vogelrijen, zodat er groepen van minstens 3 gelijk kleurige vogels ontstaan.
  • Los de opdrachten op die links boven staan aangegeven, door het aangegeven aantal vogels in de juiste kleur te groeperen.
  • Door het oplossen van de opdrachten verzamelt u eieren, waarvan u er minstens drie op één rij moet krijgen om het level te behalen.

Zo speelt u

U kan de rijen met vogels horizontaal en verticaal verplaatsen, om groepen van drie of meer gelijk kleurige vogels te maken.

Fluffy
Fluffy

Let er op dat de drie vogels niet op één rechte rij geplaatst hoeven te worden; u kunt ook een groep van drie maken met een hoek erin.

Fluffy

Als het niet lukt om binnen tien seconden een rij te vormen, krijgt u een tip voor een mogelijke combinatie.

Fluffy

Deze tip is gratis. Er worden hiervoor geen punten afgetrokken.

Besturing

Klik op een vogel en sleep deze met uw muis in de gewenste richting.

De opdrachten

Het uiteindelijk speldoel is het behalen van de opdrachten. De opdrachten bestaan eruit om het aangegeven aantal van vogels in gelijke kleur te behalen.

De opdrachten worden links boven in het speelveld aangegeven.

Fluffy

Zodra u de aangegeven vogels weg heeft gespeeld en de opdracht heeft behaald, vliegt er een ei in het speelveld.

De eieren

Fluffy

Zodra u een opdracht behaald heeft, vliegt er een ei in het speelveld.

Om in het volgende level te komen, moet u minstens drie eieren in één groep samenvoegen.
Dat kunt u doen op precies dezelfde manier als u de vogels gegroepeert heeft, horizontaal, verticaal of in een hoek.

Tip: Ook al heeft u maar drie eieren nodig om een groep te maken, het kan helpen nog een vierde ei vrij te spelen. Hierdoor wordt het makkelijker om een groep te vormen.

Electro vogel

Als u een groep van vijf of meer vogels maakt, ontstaat er een elctrisch geladen vogel.

Als het lukt om deze vogel binnen drie zetten in een groep weg te spelen, speelt u automatisch alle acht vogels rondom deze electro vogel weg. Daarboven op ontvangt u ook nog een bonus!

Fluffy

Grote vogel

Fluffy
Fluffy

Als u een vierkant maakt van vogels in dezelfde kleur, komt er een grote vogel in het speelveld gevlogen.

Ook deze vogel speelt u weg door met deze grote vogel een groep van minstens drie gelijk kleurige vogels maken.Voor het wegspelen van de grote vogel krijgt u extra punten.

Tip: speel de grote vogel zo snel mogelijk weg, want hij maakt het verplaatsen van enkele rijen lastiger!

Level & tijd

Het spel heeft drie levels. Elk nieuw level heeft meer en moeilijkere opdrachten. De speeltijd is maximaal 4:30 minuten.

Als de tijd voorbij is, eindigt het spel.

Punten

Actie
Punten
Groep van drie
15
Groep van vier
30
Groep van vijf
60
Groep van zes of meer
100
Deel opdrachten behalen
500
Een ei vrij gespeeld
500
Level behaald
9.000 voor een groep van drie 3 eieren
12.000 voor een groep van 4 eieren
Voor elke combinatie waarbij twee of meer verschillende groepen in één zet weggespeelt worden
100 extra
Grote vogel als deel van een groep
300 extra
Electro vogel als deel van een groep
300 extra
Tijd-Bonus
100 punten per seconde voor over gebleven tijd

Tips & Strategie

  • Concentreer u vooral op het behalen van de opdrachten.
  • Zodra er drie eieren in het speelveld zijn, is uw belangrijkste doel om de drie eieren weg te spelen.
  • Daarbij kan het helpen een vierde ei vrij te spelen. Terwijl u zich concentreert op de eieren zelf, kan het een voordeel zijn simpelweg verder te gaan met het maken van vogelgroepen, totdat de eieren op een rij liggen.
  • zoveel mogelijk groepen op de onderste rand van het speelveld te maken, omdat u daardoor ketting reacties creërt.
  • Probeer om de grote vogel en de electro vogel zo snel mogelijk in een groep weg te spelen.