Dobbelen spelregels

Dobbelen

Inleiding

 • Dobbelen is een dobbelspel, waarbij de spelers proberen om door handig met de dobbelstenen te gooien de meeste punten op het scoreblok te krijgen.
 • Er worden 15 rondes gespeeld, waarbij men in iedere ronde drie keer met de dobbelstenen mag gooien om de gunstigste dobbelsteencombinatie te krijgen.
 • Na de eerste en tweede worp kan men kiezen, welke dobbelstenen men wil houden en welke dobbelstenen men voor de volgende worp terug in de beker legt.
 • Op zijn laatst na de derde worp schrijft men zijn resultaat op het scoreblok. De kunst is om bij het spelen de passende combinaties in te zetten en behendig het scoreblok in te vullen.
 • Het bijzondere aan GameDuell Dobbelen is, dat niet het dobbelgeluk bepalend is, maar de juiste strategie. Alle spelers krijgen dezelfde serie dobbelstenen. Wie er wint hangt van de juiste beslissingen af.

Winnaar

 • Het spel wordt zo lang gespeeld, tot alle rondes voorbij zijn.
 • De speler die de meeste punten heeft verzameld wint het spel.

Spelverloop

 • Om te gooien klikt u op de dobbelbeker, of u trekt de dobbelbeker over het speelveld om te kunnen schudden.
 • Na de worp kunt u de dobbelstenen aanklikken, die u wilt houden. Deze worden door een kleine sleutel weergegeven.
 • Alle niet gemarkeerde dobbelstenen worden automatisch terug in de beker gelegd, zodra u op de „Volgende worp“ button klikt.
 • Wanneer alle andere spelers met hun worpen klaar zijn, verschijnt de dobbelbeker weer en kunt u met uw volgende worp beginnen.
 • U heeft de mogelijkheid om na elke worp de punten op het scoreblok in te vullen. Klik daarvoor eenvoudig op de regel van het scoreblok, waarin u de betreffende score wilt invullen. Op zijn laatst na de derde worp in een ronde moet u beslissen, aan welke regel op het scoreblok u de punten wilt toevoegen.
 • Na dat u uw score op het scoreblok heeft ingevuld, wacht u tot ook alle andere spelers dat hebben gedaan. Daarna begint de volgende ronde.

Puntenverdeling

Men kan in iedere regel van het scoreblok verschillende combinaties invullen. In het bovenste blok worden de punten telkens overeenkomstig het aantal ogen geteld, in het onderste blok gelden echter bepaalde voorwaardes om punten te verkrijgen.

Men kan op het scoreblok de volgende regels invullen:

Naam
Voorwaarde
Punten
Bovenste blok:
Enen
Niets
Som van alle enen
Tweeën
Niets
Som van alle tweeën
Drieën
Niets
Som van alle drieën
Vieren
Niets
Som van alle vieren
Vijven
Niets
Som van alle vijven
Zessen
Niets
Som van alle zessen
Onderste blok:
1 Paar
Ten minste 1 paar met dezelfde waarde
Alle ogen tellen
2 Paar
Ten minste twee dobbelstenen met dezelfde waarde
Alle ogen tellen
3 Gelijke
Ten minste drie dobbelstenen met dezelfde waarde
Alle ogen tellen
4 Gelijke
Ten minste vier dobbelstenen met dezelfde waarde
Alle ogen tellen
Full House
3 dobbelstenen met dezelfde waarde, en ook de 2 andere hebben dezelfde waarde
25 Punten
Kleine Straat
1-2-3-4, 2-3-4-5, 3-4-5-6
30 Punten
Grote Straat
1-2-3-4-5 of 2-3-4-5-6
40 Punten
Kans
Vrije keus
Alle ogen tellen
Jatzi
Alle 5 waardes zijn gelijk
50 Punten

 • In het veld „Bonus“ worden automatisch 35 punten ingevuld, wanneer men in het bovenste blok ten minste 63 punten heeft behaald.
 • Wanneer men een resultaat invult, dat niet aan de voorwaardes voldoet, dan wordt een minteken gezet, wat nul punten betekent.
 • Velden die al zijn ingevuld, kunnen niet nog een keer worden ingevuld. Gooit men bijvoorbeeld twee keer een Jatzi, dan kan de tweede alleen als een paar van 4 worden ingevuld.

Tijd

 • Men heeft voor iedere beslissing 15 seconden tijd. Heeft men in deze tijd de zet niet afgemaakt, dan wordt deze automatisch uitgevoerd.
 • Wanneer men niet binnen 15 seconden op de „Volgende Worp“ button heeft geklikt, dan worden de dobbelstenen genomen die zo juist gemarkeerd zijn.
 • Wanneer men al bij de derde worp is, of wanneer men alle dobbelstenen gemarkeerd heeft, maar men vult de punten niet snel genoeg op het scoreblok in, dan wordt het resultaat automatisch in die regel invuld, waar de meeste punten behaald kunnen worden.

Dobbelsteen Geschiedenis

Dobbelen

Via de Dobbelsteen Geschiedenis kan men zien, welke dobbelstenen de andere spelers gekozen hebben. Dat kan een goede help voor de juiste strategie zijn.

Chat

Dobbelen

Klik op de smiley om een selectie van emoticons te verkrijgen.

Dobbelen

Verstuur uw bericht door op de gewenste smiley te klikken.

Eindscore en tijdbonus

Op het einde van het spel worden de behaalde punten op het scoreblok met 1000 vermenigvuldigd. Daar wordt een tijdbonus bovenop geteld. De tijdbonus bedraagt 1000 punten min het aantal seconden dat men voor beslissingen heeft gebruikt. Heeft een speler bijvoorbeeld 300 seconden voor zijn beslissingen gebruikt, dan krijgt hij 700 punten tijdbonus.

De tijdbonus kan nooit groter dan 1000 zijn en heeft daarom alleen invloed op een situatie met een gelijke puntenscore.

Voorbeeld:
Speler 1 heeft 213 punten op het scoreblok behaald en krijgt daarvoor 213.000 punten. Daar bovenop krijgt hij nog 700 punten tijdbonus en komt zo op totaal 213.700 punten.

Wanneer speler 3 214 punten op het scoreblok heeft behaald, dan wint hij hoe dan ook, ongeacht hoeveel tijd hij nodig heeft gehad.