Okey Spelregels

1. Algemeen

De speel steentjes

 • Er zijn in totaal 80 steentjes en 4 jokers (zwart)
 • De steentjes hebben 4 verschillende kleuren (blauw, geel, groen en rood) en zijn telkens van 1 tot 10 genummerd
 • Iedere kleur komt twee keer voor

Elk steentje heeft precies de waarde die erop vermeld staat. Een joker daarentegen telt 50 punten en kan voor elk willekeurig cijfer vervangen worden.

Het doel van het spel is om als eerste al uw steentjes af te leggen op de speeltafel.

2. Spelverloop

Het spelverloop en de spelregels zijn vergelijkbaar met die van Rummi. Rummispelers zullen zich volledig thuis voelen in onze versie van het spel Rummikub. Zoals bij Rummi, is het afleggen van de speel steentjes enkel mogelijk in bepaalde combinaties.

Vooraleer men aflegt, krijgt elke speler 14 steentjes, die niet voor de andere spelers zichtbaar zijn. De overige stenen worden bedekt en op een stapel aan de kant gelegd.

In het spelbegin moet elke speler een zogenaamde “serie” afleggen. Deze “serie” (of ‘series’ indien men meteen meer dan één serie kan afleggen) moet tenminste 20 punten in totaal tellen.

Men kan bij de begin-serie geen gebruik maken van de steentjes die reeds op de tafel liggen.

Wat is een serie?

Bij een serie maakt men een onderscheid tussen “groepen” en “rijen”.

 • Groepen 3 of 4 steentjes, die dezelfde waarde, maar een andere kleur hebben.
  Bijvoorbeeld: Een groep bestaat uit 3 blauwe, 3 rode, 3 gele of 3 groene steentjes
 • Rijen minstens 3 stenen van dezelfde kleur met opeenvolgende cijfers.
  Bijvoorbeeld: 1,2,3,4 (alle steentjes zijn rood)

Zo kunt u bijvoorbeeld in het spelbegin de cijferreeks 1, 2, 3, 4 (= 10) en 5,5,5 (= 15) afleggen, aangezien de som hiervan 25 punten telt.

Een speler die geen 20 punten kan afleggen, moet een steen van de stapel nemen en beëindigt hierdoor zijn beurt.

Nadat u voor de eerste keer heeft afgelegd, kunt u vervolgens zoveel punten neerleggen als u wenst.

Hierbij dient u nieuwe series af te leggen (groepen of rijen) of series te manipuleren of aan te vullen die reeds op het speelveld liggen.

Wat betekent „manipuleren“?

 • U kunt naar wens manipulieren door bijvoorbeeld 2 steentjes uit een rij weg te nemen om vervolgens met uw eigen steentjes aan te vullen zodat de rij weer compleet is. Maar aan het eind van uw beurt moeten al de steentjes op tafel weer in geldige series of rijtjes liggen.
  Bijvoorbeeld:
  Uw stenen: blauwe 10, gele 7, groene 7
  Speelveld: blauwe 7, blauwe 8, blauwe 9
  Na manipulatie: op het speelveld: blauwe 8, blauwe 9, blauwe 10 en gele 7, groene 7, blauwe 7
 • Bovendien kunt u een joker uit bestaande rijen of groepen wegnemen om met uw eigen steentje te vervangen. Opgelet: de verwisselde joker moet direct weer in het spel ingezet worden, en mag dus niet meer teruggenomen worden.

Wat betekent „aanvullen“?

Ligt er op de speeltafel al een groep met een gele 5, blauwe 5 en groene 5, dan kunt u bijvoorbeeld nog een rode 5 neerleggen om zo de groep aan te vullen.

Was uw manipulatie of aanvulling aan bestaande series niet geldig en dus niet conform de spelregels, wordt de oorspronkelijke situatie (zoals voor de manipulatie) teruggezet. De speler moet als straf 1 steentje van de stapel afnemen.

Wanneer is het spel afgelopen?

De winnaar is diegene die als eerste al de steentjes op de tafel heeft afgelegd. Het spel is eveneens afgelopen indien er geen zet meer mogelijk is, vooraleer iemand al de steentjes heeft afgelegd. In dit geval worden de overgebleven punten van de steentjes opgeteld en wint degene met de minste punten (zie punt 3. puntentelling).

Elke speler heeft maximaal 50 seconden tijd per beurt. Indien de tijdslimiet overschreden wordt, worden al de steentjes die bij deze ronde afgelegd werden, opnieuw verwijderd. Als straf moet de speler een extra steen trekken. Overschrijdt een speler 2 keer na elkaar de tijdslimiet, dan verlaat de speler automatisch het spel.

3. Puntentelling

Aan het einde van een ronde moeten de verliezers hun overgebleven punten optellen. Daarbij geldt de nominale waarde van de speel steentjes (dat wil zeggen dat een steentje met het cijfer 3 gelijk staat aan 3 punten). De joker telt 50 punten.

Bij de verliezers wordt de som van de punten als minpunten opgeschreven. De speler, die alle kaarten kon afleggen, krijgt 0 punten.

Na alle speelrondes wordt dan voor iedere speler de som van alle minpunten gemaakt, om zo het totaal aantal punten te berekenen. Winnaar is, wie het minst aantal minpunten heeft.

Legt een speler al zijn speelstenen in de eerste beurt af, krijgen de tegenstanders die nog geen stenen heeft afgelegd -200 punten. Tegenstanders, die al stenen hebben afgelegd, krijgen -100 punten.