Spelregels 8-Ball Pool

8-Ball Pool       Speelveld

Doel van het spel

Pot afwisselend eerst al uw ballen (halve of hele ballen) en dan afsluitend de zwarte 8 om het spel te winnen.

Spelverloop

Bij het begin van het spel wordt via stoten bepaalt, wie er begint. Hiervoor stoten beide spelers de witte bal naar de rechter voetband en proberen vervolgens de witte bal zo dicht mogelijk aan de linker kopband te stoten. De speler wiens bal dichter aan de linker kopband ligt, wint het tossen en mag beginnen.

Bij een spel met meerdere ronden begint in een ronde steeds de speler die de vorige ronde heeft verloren.

De witte bal mag voor de openingsstoot vrij in het kopveld (het linker derde van de tafel)

Beide spelers proberen afwisselend hun eigen ballen (hele of halve ballen) en afsluitend de zwarte 8 te potten.

Let bijzonder goed op de opmerkingen in het berichtenveld! U vindt daar uitleg over de actuele spelsituatie.

Wordt bij de breakstoot minstens 1 bal gepot, dan blijft deze speler aan de beurt. Iedere speler blijft zo lang aan de beurt tot hij/zij een fout maakt.

Besturing

1. Richten

Er worden steeds 2 richtingen getoond. De ene toont de richting, die de geraakte bal zal volgen. De andere toont ongeveer de richting, die de witte bal na balcontact zal volgen.

Om u te helpen uw doel te bereiken, kan u gebruik maken van de "spookbal". Deze toont u waar de witte bal de andere bal zal raken. Er zijn 3 mogelijkheden om de spookbal te plaatsen:

 1. Beweeg de keu met ingedrukte muisknop rond de witte bal tot de spookbal op de gewenste positie staat.
 2. Klik op de plaats, waar u de spookbal wilt plaatsen.
 3. Beweeg de spookbal met ingedrukte muisknop naar de gewenste positie
8-Ball Pool       Richten

Natuurlijk kunt u alle technieken combineren: eerst ruwweg in de nabijheid van de bal klikken, die u wenst te raken en dan de keu in de juiste positie brengen.

2. Bijsturen

Om de stootrichting in kleine stappen bij te sturen, kunt u de pijltoetsen voor link en rechts op uw toetsenbord gebruiken.

8-Ball Pool       Bijsturen

3. Kracht van de stoot

U kunt de kracht van de stoot instellen. Klik in het veld voor de stootkracht op de gewenste positie. Alternatief kunt u ook de pijltoetsen naar boven en naar beneden op uw toetsenbord gebruiken.

De kracht van de stoot wordt na iedere stoot opnieuw op een gemiddelde sterkte gezet.

Tip: de kracht van de stoot verhoogt zich niet rechtlijnig. Bij lagere sterkten zijn bijvoorbeeld zeer kleine nuances mogelijk.

8-Ball Pool       Kracht van de stoot

4. Effect

Gebruik effect om de witte bal na balconact te manipuleren. Om effect te gebruiken, verplaatst u de rode stip op de grote, witte bal met ingedrukte muisknop of klikt u op de gewenste positie.

8-Ball Pool       Effect

De uitwerking van het effect hangt van vele factoren af, zoals de kracht van de stoot en de afstand tussen de witte en de geraakte bal. In het algemeen geldt:

 • Hoe meer u de rand van de bal raakt, hoe sterker de uitwerking van het effect zal zijn.
 • Als u de witte bal aan de bovenkant raakt (Top-Spin of loop-effect), dan rolt deze na balcontact verder. De terugkaatshoek van de geraakte bal is kleiner.
 • Als u de witte bal aan de onderkant raakt (Back-Spin of terugloop-effect), dan is de terugkaatshoek groter. De witte bal remt sterkter, stopt of rolt zelfs terug.
 • Hoe verder de te raken bal ligt, hoe meer het effect tijdens de weg afzwakt

Een uitvoerige uitleg over de verschillende effecten gaat buiten het bestek van deze spelregels. Experimenteer in verscheidene speelsituaties met de verschillende effecten, om een gevoel te krijgen welk effect in welke situatie best geschikt is.

Effect heeft in deze simulatie bovendien geen invloed op de richting van de geraakte bal.

5. Stoten

Wanneer u met uw instellingen tevreden bent, kunt u de bal spelen. Hiervoor drukt u op de spatietoets of de "Enter"-toets op uw toetsenbord of klikt u op de "Stoten"-button in het spel.

8-Ball Pool         Stoten

Ball in hand

Wanneer u aan de beurt bent, neemt u normaal gezien de situatie op tafel zo over als ze is. Heeft uw tegenstander echter zijn/haar ronde met een fout beëindigd, bijvoorbeeld door de witte bal van tafel te spelen, dan krijgt u ball in hand.

Ball in hand betekent dat u de witte bal vrij over de hele tafel mag plaatsen. Behalve bij een foul in de openingsstoot gelden geen beperkingen zoals bij "kroeg-biljart" (de witte bal van boven over het midden spelen o.d.).

Om de witte bal te plaatsen, sleept u de bal met ingedrukte muisknop naar de gewenste plaats op tafel. U kunt de positie ook nog veranderen nadat u de bal hebt losgelaten.

8-Ball Pool       Ball in hand

Stoottijd

Er staat u per stoot maar een bepaalde tijd ter beschikking. Zodra u aan de beurt bent, begint de tijd te lopen. Als u voor afloop van de stoottijd geen bal hebt gespeeld, dan telt dit als een fout. De tegenstander krijgt ball in hand.

Als u meer dan twee keer na elkaar of in totaal drie keer de stoottijd overschrijdt, verliest u het hele spel!

Button "punten"

8-Ball Pool       Actuele punten

Klik op deze button in de grijze titelbalk om de actuele score te bekijken.

Besturings- en regeloverzicht

8-Ball Pool       Regeloverzicht

Klik op deze button in de grijze titelbalk om een overzicht van de besturingselementen en de belangrijkste regels te bekijken.

Klikchat

Met de chat heeft u de mogelijkheid uw tegenstander een bericht te sturen.

U kunt op drie verschillende manieren berichten sturen:

 • Smileys of emoticons (een beeld zegt meer dan 1000 woorden)
 • Voorgegeven berichten (uw tegenstander ziet deze berichten in zijn/haar taal. Dit is bijzonder praktisch als u tegen iemand speelt van wie u de taal niet spreekt.)
 • Zelf schrijven. Tekst invoeren en verzenden door op de Enter-toets te drukken op uw toetsenbord.
8-Ball Pool       Chat

8-Ball Pool       Emoticons

Regels

Het GameDuell 8-Ball Pool orienteert zich sterk aan de officiële 8-ball-regels van de World Pool-Billiard Association (WPA).

Er wordt dus niet volgens "kroegregels" gespeeld. In het algemeen zijn de echte profregels van toepassing.

Deze begrippen worden vervolgens in de spelregels gebruikt:

 • Halve = de gestreepte ballen 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15
 • Hele = de eenkleurige ballen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7
 • Kleur = halve of hele
 • Witte = de witte bal, die als eerste met de keu wordt geraakt
 • Pocket = de zes gaten in de hoeken en in het midden van de zijbanden

1. Keuze van de kleur

Na de break is de tafel altijd "open", dat betekent dat het nog niet vaststaat wie op de de "hele" (1-7) en wie op de "halve" (9-15) speelt. De beslissing valt met de eerste gepotte bal na de breakstoot.

2. Vereisten voor correcte biljartstoten en fouten

Minstens één van de volgende vereisten moet voor een geldige stoot vervuld zijn:

 • Een bal van de eigen kleur (halve of hele) wordt gepot, de witte blijft op tafel. (Wanneer de witte in een pocket valt, geldt dit als fout > de tegenstander krijgt ball in hand)
 • Een bal van de eigen kleur moet als eerste bal worden geraakt. (Wanneer een bal van de tegenstander eerst wordt geraakt, geldt dit als een fout > de tegenstander krijgt ball in hand)
 • Wordt een bal gepot, dan moet de witte of een andere bal na balcontact een band raken. (Wanneer geen band wordt geraakt, geldt dit als een fout > de tegenstander krijgt ball in hand)

3. Spelen op de zwarte 8

 • Wordt de 8 bij de break gepot, dan wordt ze automatisch weer op tafel gelegd.
 • Zolang de tafel "open" is, dus nog niet beslist is wie op de halve en wie op de hele speelt, mag de 8 samen met de witte ook als eerste worden gespeeld, bijvoorbeeld om hiermee een andere bal te potten.
 • Zodra vastgelegd is, wie op de hele en wie op de halve speelt, mag de 8 niet meer als eerste worden gespeeld. Gebeurt dit toch, dan telt dit als een fout en krijgt de tegenstander ball in hand.
 • Pot u de 8 onopzettelijk voordat de vereisten hiervoor zijn vervuld, dan heeft u het spel verloren.
 • U mag de 8 pas als eerste raken en potten als u al uw eigen ballen reeds hebt gepot. Het is bovendien niet toegestaan uw laatste bal en de 8 samen in één stoot te potten. Hierdoor verliest u ook het spel.
 • De 8 is de enige bal in het spel, die u moet "aankondigen". Dit betekent dat u voor de stoot de pocket moet aankliken, waarin u de 8 wenst te potten. Pot u de 8 in een andere dan de aangekondigde pocket, dan verliest u het spel.

4. Ball in hand

 • Wordt de witte bij de breakstoot gepot, dan krijgt de tegenstander ball in hand in het kopveld. Daarbij moet een bal buiten het kopveld eerst worden geraakt.
 • Bij alle andere fouten betekent ball in hand, dat u de witte over de hele tafel vrij kan plaatsen.

Samenvatting van de regels

Hier nog een keertje de belangrijkste verschillen in de regels op een rijtje, in vergelijking tot de gebruikelijke "kroeg-biljart":

 • De tafel is nog steeds "open" wanneer bij de breakstoot ballen worden gepot. Wie op de hele en wie op de halve ballen speelt, wordt pas beslist met de eerste bal die bewust wordt gepot.
 • Wordt een bal gepot, moet de witte of een andere bal na balcontact een band raken.
 • Ball in hand betekent positieverbetering van de witte bal over de hele tafel, behalve bij een fout in de breakstoot.
 • De zwarte 8 kan overal worden gepot, maar dit moet worden aangekondigd.
 • Het potten van ballen van de tegenstander is geen foul, zo lang een correcte stoot wordt uitgevoerd (eigen bal wordt eerst geraakt).