Help-overzicht

Spelregels

  1. Waar vind ik de spelregels?
  2. Heeft GameDuell de spelregels van bekende spellen veranderd?
  1. Waar vind ik de spelregels?

    U vindt de spelregels als u op de startpagina of via het tabblad „Spellen“ een spel uitkiest. In het korte overzichtje van het spel vindt u de link „Spelregels“.

  2. Heeft GameDuell de spelregels van bekende spellen veranderd?

    Nee. De spelregels von bijv. Patience of 9-Ball solo komen overeen met de algemeen bekende regels. Het is wel zo dat GameDuell de speeltijd in sommige gevallen, om het spel voor GameDuell passend te maken, verkort.