Help-overzicht

Gelijkspel

  1. Wie wint er als het gelijkspel is?
  1. Wie wint er als het gelijkspel is?

    Als de deelnemers aan een duel evenveel punten hebben, wint diegene die het duel heeft geopend. Diegene die opent heeft dus voordeel.